Agenda

Programma 2022

 

 

Eerder dit jaar:

 

Vitessssssse, BOMBOMBAARBAARDAAMENTO,TRRRR

Dynamische esthetiek in het Italiaanse Futurisme.

Een lezing door dr. Mette Gieskes en Bente Faaij

Carlo Carrà, De schilderkunst van het vrije
woord – Patriotisch festival
(Interventionistische
demonstratie), 1914

Niet meer dan een eeuw geleden visualiseerden de Italiaanse futuristen het lawaai en de dynamische ervaring van ruimte en tijd die technische en industriële vooruitgang en oorlog hadden gebracht. Met nieuwe beeldende middelen als vlakfragmentatie en vormoverlapping vingen zij de vaart en de herrie van explosies en voorbijrazende voertuigen en kogels op statische doeken, verschrikkingen van de oorlog als verwoesting, leed en dood zijn ver te zoeken in het antiburgerlijke en provocerende werk van de futuristen, die oorlog zagen als ”enige werkelijke hygiëne van de wereld.’’ Met hun innovatieve beeldtaal verheerlijkten zij “agressieve beweging”, “koortsachtige slapeloosheid” en de ’’salto mortale.’’ Deze patriottische kunstenaars zetten hun mannelijke esthetiek in van snelheid, kracht en agressie om hun gestagneerde vaderland, dat zolang vereenzelvigd was met cultureel erfgoed uit de Oudheid en Renaissance te bevrijden van het verleden en te revitaliseren. In deze lezing zullen de geschriften van de aanvoerder van het Italiaanse Futurisme Filippo Marinetti, in verband worden gebracht met de revolutionaire esthetiek van futuristische klankgedichten en schilderijen van onder anderen Marinetti zelf, Carlo Carrà, Giovanni Balla en Umberto Boccioni. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de stroeve en veranderende verhouding van het Futurisme tot het Fascisme en de relatie tussen esthetische vernieuwing en politiek nationalisme en propaganda.

Over de sprekers: Dr Mette Gieskes is Universitair Docent moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Zij studeerde in Leiden en promoveerde aan de University of Texas at Austin in de VS. In 2023 zullen twee boeken van haar hand verschijnen: Humor in Global Contempory Art en Retrospection in Modern and Contempory Art, Literature and Film. Bente Faay is masterstudent kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit. Zij had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de tentoonstelling in Rijksmuseum Twenthe die in september open zal gaan.

Datum: vrijdag 22 april 2022
Plaats: Munnekeholm 4
Aanvang 19.30 uur

 

Vele wegen leiden naar Rome

De vele gezichten van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome

Lezing door prof. B.H. Stolte, voormalig directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome

De Nederlandse wetenschappelijke wereld onderhoudt een buitenpost in Rome, sinds 1 januari 1991 onder penvoerderschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De spreker zal ingaan op het ontstaan en de geschiedenis van dit Instituut, dat zichzelf in de loop van zijn bestaan een aantal keren opnieuw heeft uitgevonden en nu een belangrijke rol speelt in onderwijs en onderzoek van een aantal studierichtingen aan de Nederlandse universiteiten. De geschiedenis van deze relatief kleine instelling is ook een spiegel van de universiteits- en cultuurgeschiedenis van Nederland van de late 19de eeuw tot op de dag van vandaag. Over de spreker: Bernard H. Stolte (1949) was van 1993 tot zijn emeritaat in 2014 hoogleraar in het Byzantijnse recht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen waar hij naast dit specialisme een aantal andere vakken doceerde. Vanaf 2007 tot 2012 was hij directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome.

Datum: 6 april 2022
Plaats: Munnikeholm 4, Groningen
Aanvang: 19.30 uur

Voorstelling ‘De wereld van Dante’

Onze uitgestelde eindejaar voorstelling is: Dante Alighieri, zijn meesterwerk, zijn wereld. Door middel van voorgedragen tekst, live muziek en een verteller die uitleg of commentaar geeft, krijg je een indruk van wat Dante om zich heen zag en hoorde en waaraan hij zijn inspiratie ontleende. De voorstelling is een productie van ons lid Carolien Eikelboom, Han Borg en Valerio Cugia geven hun medewerking.
Middeleeuwse muziek wordt uitgevoerd door het gezelschap Super Librum: Maria van der Heide sopraan en Jankees Braaksma portatieven en blokfluiten.

Voor wie zich wil inlezen: zie Alessandro Barbero Dante Athenaeum-Polak&Van Gennep Amsterdam 2021. Deze recente biografie bevat veel nieuwe en interessante informatie.
De tentoonstelling Artemisia Vrouw en Macht in Rijksmuseum Twenthe was t/m 23 januari 2022 te bezichtigen.

Datum: 13 februari 2022
Plaats Nieuwe kijk in ’t Jatstraat 49, Groningen
Aanvang: 15.00 uur (tot 17.15 uur, inclusief pauze)