Lid worden


U kunt lid worden van Dante Groningen door een mail te sturen naar Lies Ast, of bellen naar 050-3142202.

Het lidmaatschap kost per verenigingsjaar €25,- per persoon, of €35,- voor u en uw partner samen. Studentleden betalen €10. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het juiste bedrag graag over maken op gironummer NL18INGB0003074499 ten name van penningmeester Vereniging Dante Alighieri Groningen.