Lid worden

Home / Lid worden

Lid worden van Dante Groningen

Wilt u zich als lid opgeven? Graag per email naar dantegroningen@gmail.com.

Het lidmaatschap kost per verenigingsjaar €25,- per persoon, of €35,- voor u en uw partner samen. Studentleden betalen €10. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het juiste bedrag graag over maken op gironummer NL18INGB0003074499 ten name van penningmeester Vereniging Dante Alighieri Groningen.